STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV V ROKU 2022

Od 1. januára 2022 je podľa novelizovaného znenia § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov na strane zamestnanca jednotným spôsobom oslobodený od dane z príjmov:

• príspevok zamestnávateľa na jedlo,

• príspevok zamestnávateľa na gastrolístok a

• finančný príspevok na stravovanie.

 

Na základe zmeny v § 19 ods. 2 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov SZČO, ktorá si uplatňuje skutočné výdavky, nebude musieť od 1. januára 2022 pri uplatňovaní daňových výdavkov na stravovanie preukazovať dokladmi nákup stravy, resp. nákup gastrolístkov.

 

Z dôvodu nesúhlasu ministerstiev práce a financií naďalej nebude možné poskytovať

finančný príspevok pozadu. Zamestnávateľ tak bude naďalej povinný poskytovať finančný

príspevok (ale i gastrolístky) zamestnancovi vopred.

 

 

 

ZRUŠENIE PANDEMICKEJ PN

Dňa 12.11.2021 NR SR schválila zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

Okrem iných zákonov sa týmto zákonom menia aj zákony č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

 

Účinnosť novely je dňom vyhlásenia v Zbierke, teda od 15. novembra 2021.

 

Zrušenie tzv. pandemickej PN neznamená, že osoba v karanténe, ak je nemocensky poistená, zostane bez príjmu. Pri karanténe, ktorá začne po 30. novembri 2021 - teda začne od 1. decembra 2021 a neskôr - už nebude mať poistenec nárok na tzv. pandemické nemocenské, ale jeho nároky budú rovnaké ako pri "štandardnej PN".

 

 

Zamestnanci - zamestnancovi v karanténe bude od 1. do 10. dňa PN z dôvodu karantény zamestnávateľ vyplácať náhradu príjmu podľa zákona č 462/2003 Z. z. A to za 1. až 3. deň PN vo výške 25% denného vymeriavacieho základu (DVZ), od 4. do 10. dňa vo výške 55 % DVZ. Ak by nebodaj karanténa trvala dlhšie ako 10 dní, od 11. dňa bude zamestnancovi vyplácať nemocenské Sociálna poisťovňa vo výške 55 % DVZ.

 

SZČO a dobrovoľne poistené osoby - povinne nemocensky poistenej SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe bude pri PN z dôvodu karantény od 1. dňa vyplácať nemocenské Sociálna poisťovňa.

A to za 1. až 3. deň PN vo výške 25 % DVZ, od 4. dňa vo výške 55 % DVZ.

Autor Max Group

Najnovšie články

ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT) časť 2.

Max Group | 09.12.2021 |

Cieľom je udržať zamestnanosť v podnikoch, postihnutých výpadkami produkcie vplyvom vonkajších faktorov, ktorým nemohol zamestnávateľ ovplyvniť ani im predísť.

ČÍTAŤ VIAC

ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT) časť 1.

Max Group | 09.12.2021 |

Cieľom je udržať zamestnanosť v podnikoch, postihnutých výpadkami produkcie vplyvom vonkajších faktorov, ktorým nemohol zamestnávateľ ovplyvniť ani im predísť.

ČÍTAŤ VIAC