• V roku 2020 prijatou, a viackrát odkladanou účinnosťou, zmenou sa ustanovila automatická registrácia daňovníkov. Od 1.1.2023 je  v platnosti automatická registrácia daňovníkov k dani z príjmov fyzických a právnických osôb podľa § 49a zákona o dani z príjmov. Správca dane zaregistruje daňovníka na základe údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
  • Osobitne bude potrebné o registráciu žiadať v dvoch prípadoch:
  • - ak o registráciu naďalej žiada fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a začala   
  •   vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenajala nehnuteľnosť na území SR okrem pozemku (§6 ods.3).
  • - ak sa jedná o zmeny údajov v registrácii, alebo ak ide o skutočnosti podmieňujúce zrušenie registrácie.

Autor Max Group

Najnovšie články

ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT) časť 2.

Max Group | 09.12.2021 |

Cieľom je udržať zamestnanosť v podnikoch, postihnutých výpadkami produkcie vplyvom vonkajších faktorov, ktorým nemohol zamestnávateľ ovplyvniť ani im predísť.

ČÍTAŤ VIAC

ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT) časť 1.

Max Group | 09.12.2021 |

Cieľom je udržať zamestnanosť v podnikoch, postihnutých výpadkami produkcie vplyvom vonkajších faktorov, ktorým nemohol zamestnávateľ ovplyvniť ani im predísť.

ČÍTAŤ VIAC