CEREBRA / Právne služby v portfóliu našej skupiny
Ponuka služieb
Kontakt
CEREBRA Consulting, s.r.o
Jána Kollára 13/2014
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: +421(0)32 748 0900
fax: +421(0)32 748 0970
cerebra@cerebra.sk

IČO: 36 338 478
DIČ: 2021875966
IČ DPH: 2021875966

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 14972/L.Výpis z OR


Právne služby v portfóliu našej skupiny

MaxLaw, s.r.o.
Od 1. 4. 2015 sa skupina našich firiem rozrástla o spoločnosť MaxLaw, s.r.o., ktorá po účtovných, audítorských aj daňových službách zastrešuje oblasť právneho poradenstva a ostatných právnych služieb.