CEREBRA / (15.05.2017) Register partnerov verejného sektora
Ponuka služieb
Kontakt
CEREBRA Consulting, s.r.o
Jána Kollára 13/2014
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: +421(0)32 748 0900
fax: +421(0)32 748 0970
cerebra@cerebra.sk

IČO: 36 338 478
DIČ: 2021875966
IČ DPH: 2021875966

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 14972/L.Výpis z OR


(15.05.2017) Register partnerov verejného sektora

Ponúkame Vám komplexné služby v súvislosti s novou povinnosťou subjektov prijímajúcich finančné prostriedky z verejných zdrojov. Podrobnejšie informácie o povinnostiach nájdete tu Pre registráciu a ďalšie služby nám píšte na maxlaw@maxlaw.sk