CEREBRA / (09.11.2016) Dátové schránky pre právnické osoby povinné od 01.07.2017
Ponuka služieb
Kontakt
CEREBRA Consulting, s.r.o
Jána Kollára 13/2014
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: +421(0)32 748 0900
fax: +421(0)32 748 0970
cerebra@cerebra.sk

IČO: 36 338 478
DIČ: 2021875966
IČ DPH: 2021875966

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 14972/L.Výpis z OR


(09.11.2016) Dátové schránky pre právnické osoby povinné od 01.07.2017

Štátna a verejná správa bude od budúceho roka dokumenty doručovať právnickým osobám už len elektronicky - do dátových schránok.

Štatutári podnikateľských, ale aj neziskových subjektov si do tohto termínu musia vybaviť občiansky preukaz s čipom a vytvoriť pre svoju firmu či firmy dátové schránky.

Viac informácií nájdete na stránke www.statutar.sk