CEREBRA / Aktuality
Ponuka služieb
Kontakt
CEREBRA Consulting, s.r.o
Jána Kollára 13/2014
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: +421(0)32 748 0900
fax: +421(0)32 748 0970
cerebra@cerebra.sk

IČO: 36 338 478
DIČ: 2021875966
IČ DPH: 2021875966

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 14972/L.Výpis z OR


Aktuality

(02.11.2017) Zmeny v pracovnej zdravotnej službe
Parlament odsúhlasil zmeny v pracovnej zdravotnej službe Zdroj: SITA Povinnosť za ...
(15.05.2017) Register partnerov verejného sektora
Ponúkame Vám komplexné služby v súvislosti s novou povinnosťou subjektov prijímajúcich finančné prostriedky z vere ...
(19.12.2016) Kedy je podľa Obchodného zákonníka spoločnosť "v kríze"?
Pojem „spoločnosť v kríze" bol s účinnosťou od 1.1.2016 zavedený novelou zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení ne ...
(09.11.2016) Dátové schránky pre právnické osoby povinné od 01.07.2017
Štátna a verejná správa bude od budúceho roka dokumenty doručovať právnickým osobám už len elektronicky - do dátových schrán ...
Pracovná zdravotná služba - nové povinnosti
Virtuálna registračná pokladnica
Od 1. apríla 2015 sa zmenou zákona rozšíril okruh subjektov, ktoré majú povinnosť evidovať príjem tržieb v hotovost ...
Právne služby v portfóliu našej skupiny
MaxLaw, s.r.o.
Zmeny v odpisovaní dlhodobého majetku
účinné od 01. 01. 2015